ПАРЖИГНАХ

Пар гэсэн дуу ахин дахин гарах - Хашаа ачсан хоёр трактор удалгүй паржигнан хөдлөв. Л.Дашням. Бурхантын цэцэг.