ПАРК

1. Амралт зугаалгын хотхон;


2. Машин техникийг хадгалах, засвар үйлчилгээ хийх зориулалтын байр: автобус парк (автобус зэрэг нийтийн тээврийн хэрэгсэл байрлах, дэлгэрэнгүй...