ПАРАЗИТ

1. [амьтан] Шимэгч;


2. [шилжсэн] Бусдын хүч хөдөлмөрийг шулан амьдрагч хүн.