ПАРГИА

1. Сөөнгөтсөн мэт бүдүүн дуу - Ингэж бургасны мөчирт нүдээ сохлуулчих шахан явна шүү дээ гэх сөөнгө паргиа дуу дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Бурхантын цэцэг., паргиа дуу (сөөсөн мэт бүдүүн дуу) - “Нохой хорио” гэсэн паргиа дуу гадаа сонстов. Д.Мягмар. Уянгын туужууд., аргиа паргиа [хоршоо] (аргиж сөөнгөтсөн мэт бүдүүн дуу);


2. Өндөр дуугаар чалчих нь.

паргиа дуу сөөсөн мэт бүдүүн дуу
аргиа паргиа аргиж сөөнгөтсөн мэт бүдүүн дуу