ПАНЗАЧ

Панз наймаа хийхдээ гаргуун сайн, чадамгай.