ӨШ

Ямар нэгэн зүйлээс болсон хорсол, хонзон: өш зангидах (үл тайлагдах гүн хорсол өвөрлөх), өш дэлгэрэнгүй... (хийсэн муу үйлийн нь хариуг өгөхөөр явах) - Тэгээд Тэмүжин эцэг Есүхэйн өш нэхэж, татар лугаа олон удаа арцалдан тулалдаж эцэст нь буулган авчээ. Д.Гонгор. Халх товчоон., өш санах (хэн нэгэнд муу санаж, хорсол өвөрлөх) - Элдвийн юман дээр өш санаад яахав. “Цог” сэтгүүл., өш санаа [хоршоо] (хэн нэгэнд муу санаж, хорсол өвөрлөсөн нь), өш хонзон [хоршоо] (занал хорсол өвөрлөсөн сэтгэл) - Өш хонзон байхгүй болохоор хамаагүй ээ. Монгол ардын үлгэр., өш арвидвал аминд харш, өр арвидвал амьдралд харш [зүйр цэцэн үг] (аливаа зүйл эцэстээ тулахад буруугаар эргэх гэсэн санаа).

өш зангидах үл тайлагдах гүн хорсол өвөрлөх
өш нэхэх хийсэн муу үйлийн нь хариуг өгөхөөр явах
өш санах хэн нэгэнд муу санаж, хорсол өвөрлөх
өш санаа хэн нэгэнд муу санаж, хорсол өвөрлөсөн нь
өш хонзон занал хорсол өвөрлөсөн сэтгэл
өш арвидвал аминд харш, өр арвидвал амьдралд харш аливаа зүйл эцэстээ тулахад буруугаар эргэх гэсэн санаа