өгсөнд нь өлзий болог, авсанд нь ач болог
/ зүйр цэцэн үг /
наймаа худалдаа хийхдээ сайн сайхныг бэлгэдэн ерөөх үг