өлзий хутаг орших
сайн сайхан хувь тавилантай амьдарч, хүсэж мөрөөдсөн нь биелэх