ӨГҮҮЛЭГДЭХҮҮН
/ хэл шинжлэл /

Өгүүлэхүүнийхээ үйл эрхлэгчийг зааж, жинхэнэ нэр ба нэршсэн нэрийн зүйлээр илэрдэг өгүүлбэрийн гол гишүүн: дэлгэрэнгүй...