тал өгөх
дотно байхыг хичээж ая тал засах

...чухал мэдээ тэмдэглэж өгсөн Цэвэл гуай зэргийн нөхдийн туслалцсанд тал өгсүгэй.

Зочин 2015-04-15 14:17:07