ам өгөх~ам өчиг өгөх
хэлсэн үгэндээ хүрнэ гэж амлах, андгайлах