ОНГИРООТОХ

Онгироо зан ааш гаргах, сагсуу зан байдал нь илрэх.