ОНГИРООТОГЧ

Онгироо зан байдал гаргаж буй этгээд - Зүйл бүрээр онгироотогч зөнөг самуун ертөнц чамайгаа эс мэдлүү. дэлгэрэнгүй...