ОЙС II

Хүүхэд төрүүлдэггүй бүсгүй хүн: ойс эмэгтэй (хүүхэд гаргадаггүй бүсгүй хүн).

Ижил үг:

ОЙС I

ОЙС III

ОЙС IV