ОЙТОЙ II

Юмыг ойлгож ухаарах, ухаан сайтай: ойтой хүүхэд (ухаж ойлгохдоо сайн хүүхэд) - Манай Дорж ч ойтой дэлгэрэнгүй... Яриа.

Ижил үг:

ОЙТОЙ I

ОЙТОЙ III

ОЙТОЙ IV