ОЙЧИХ

1. Унах: бүдэрч ойчих (ямар нэгэн зүйлд тээглэн хөл алдан унах), хөсөр ойчих (хөсөр дэлгэрэнгүй...


2. Барилдаж дийлэгдэх: начны даваанд ойчих (тавын даваанд эсрэг бөхдөө дийлэгдэх) - Унасан бөх босож ойчсоноо мэдэгдэж, дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Монгол бөх;.

3. [шилжсэн] Сэтгэл ихэд татагдах: эрдэмд ойчих (номд шимтэн дурлах), хайрандаа ойчих (хайр сэтгэлийн улмаас сэтгэл дэлгэрэнгүй...
4. [шилжсэн] Өр ширэнд баригдах: өрөнд ойчих (их өртэй болох, төлж дийлэхээргүй өртэй болох).

бүдэрч ойчих ямар нэгэн зүйлд тээглэн хөл алдан унах
хөсөр ойчих хөсөр унах
муурч ойчих ухаан алдах
начны даваанд ойчих тавын даваанд эсрэг бөхдөө дийлэгдэх
эрдэмд ойчих номд шимтэн дурлах
хайрандаа ойчих хайр сэтгэлийн улмаас сэтгэл ихэд татагдах
өрөнд ойчих их өртэй болох, төлж дийлэхээргүй өртэй болох