ОЙЦОН

ойцон цойцон (а. Энд тэнд, алаг цоог; б. Хэлбэрээ алдсан байдал).