АРГАС
/ нутгийн аялгуу /

Аргал: аргас хоргос түүх (аргал хоргол түүх).