ОЙЛОХ II

Ойн баяр тэмдэглэх: хүүхэд ойлох (хүүхдийн насны ойн баяр хийх).

Ижил үг:

ОЙЛОХ I

ОЙЛОХ III

ОЙЛОХ IV