ОЙЛХИЙЛЭХ

1. Ахин дахин ойж дэгдэх: ойлхийлэн өнхрөх (дахин дахин ойж өнхрөх), ойлхийлэн буух дэлгэрэнгүй...


2. Дэвхцэн харайлах: туулай ойлхийлэх (туулай дэгдэн харайх).

ойлхийлэн өнхрөх дахин дахин ойж өнхрөх
ойлхийлэн буух олонтоо ойж буух
туулай ойлхийлэх туулай дэгдэн харайх