овоо тахих
тахилгын тэмдэгт идээ шүүс өргөн уул усны эздийг аргадан өргөл өргөх