олон хүний дотроос цэцэн мэргэн олдоно, овгор хадны дотроос алт мөнгө олдоно
/ зүйр цэцэн үг /
а. Олон хүний дотор эрдэмтэн мэргэд ч байх; б. Овгор өндөр хадан дор алт мөнгө ч байж болох гэсэн санаа