араг шээзгий
бургас, хулс зэргийг матаж, үдээсээр боож хийсэн аргал түүх том, жижиг сав