аргалын араг
аргал түүхэд зориулсан бургасаар матаж хийсэн сав