анч бүргэд
ан амьтан барихад зориулж тусгайлан сургасан махчин шувуу