АНЧИН

1. Ан гөрөө хийдэг хүн: сайн анчин (ан гөрөө хийхдээ туршлагатай хүн), хулгайн анчин дэлгэрэнгүй...


2. Ан хийж ажтөрдөг хүн: анчин тарвагачин [хоршоо] (ан гөрөө хийж, тарвага агнаж аж төрөх хүмүүс).

сайн анчин ан гөрөө хийхдээ туршлагатай хүн
хулгайн анчин дархан цаазтай буюу ховор анг зөвшөөрөлгүйгээр агнадаг хүн
анчны малгай анд явахдаа хэрэглэдэг цагаан өнгийн даавуу болон арьсаар хийсэн малгай
анчны урам буга урамдан дуудах ангийн үйлд хэрэглэх соруул хөгжмийн зэвсэг
анчин авчин анчин гөрөөчин
анчин гөрөөчин ан ав хийдэг хүн
анчин тарвагачин

ан гөрөө хийж, тарвага агнаж аж төрөх хүмүүс