АНЬСАГА

1. Нүдийг аних нээх доод дээд нимгэн арьс;


2. Хүн, амьтны нүдний зовхи, зовхины ирмэг - Уртаар сүүрс алдан, аньсагаа нарийсган, хараагаа алслав. Б.Дариймаа. Хөх торгон дээл., аньсагаа нээх (зовхио нээх), аньсага атирах (а. Нүдний зовхи атирах; б. Уурлах, бодлогошрох зэрэг сэтгэл хөдлөлийн илрэл).

аньсагаа нээх зовхио нээх
аньсага атирах

а. Нүдний зовхи атирах; б. Уурлах, бодлогошрох зэрэг сэтгэл хөдлөлийн илрэл