АНЧЛАХ I

1. Ан хийх, гөрөөлөх, ангуучлах - Хатан дэлхийгээр анчилж задрахдаа нүүдлийн шувуудад халдаж цочоогоогүй. дэлгэрэнгүй...


2. Ан гөрөөний үнэр авах, үнэр сэрж мэдрэх.

Ижил үг:

АНЧЛАХ II