АНЧЛАХ II

1. Ширүүн салхи шуурганаас халхлах хэрэм, халхавч барих: шуурганаас анчлах хороо барих (шуурганаас дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Бусдаас өө сэв эрэлхийлэх.

шуурганаас анчлах хороо барих шуурганаас халхлах хашаа хороо барих
салхи анчлах а. Салхи зөрөн явах; б. Усан онгоцны далбааг салхины эсрэг зөрүүлэн өлгөж хөндлөн гулд зорчин явах
Ижил үг:

АНЧЛАХ I