АНЧАР I
/ ургамал /

Ялмын овгийн мод сөөг, хортой сүүн давирхайг нь сумны зэв хордуулахад хэрэглэдэг, чийглэг зөөлөн газар ургадаг.

Ижил үг:

АНЧАР II