НАВЧГАНА

нахиа навчгана [ургамал] (олон наст өвс; сэрүүн бүсийн ой мод бүхий нутагт тархсан).