НАВЧИЙХ

1. Хөндий, хөвсгөр зүйлийн дотогш хамшийн навтайх - Гутлынх нь хоншоорыг навчийтал гишгэжээ. дэлгэрэнгүй... машинд дайрагдан навчийх (ямар н‎эгэн хөндий, хөвсгөр зүйл машины дугуйд дайруулан хавчгар, нимг‎эн болох);


2. Хүн, амьтны биеэ атийлган хэвтэх: навчийн хэвтэх (биеэ атийлган, хумирч хэвтэх);
3. [шилжс‎эн] Цог жавхаагүй болох, омог нь дарагдах: навчийж харагдах (цог жавхаагүй, уруу дорой харагдах).

машинд дайрагдан навчийх ямар нэгэн хөндий, хөвсгөр зүйл машины дугуйд дайруулан хавчгар, нимгэн болох
навчийн хэвтэх биеэ атийлган, хумирч хэвтэх
навчийж харагдах цог жавхаагүй, уруу дорой харагдах