НАВЧИНЦАР

Жинхэнэ навчийг бүрдүүлэгч жижигхэн навч - Түүний навчинцар өндгөрхүү юлдэн юм уу, юлдэрхүү хэлбэртэй, ягаавтар дэлгэрэнгүй... Ш.Дариймаа. Монгол орны зонхилох ургамлын лавлагаа.