НАВЧГҮЙ

Навч байхгүй: навчгүй баглуур [ургамал] (баг цэцэг өтгөн түрүүрхүү, цэцгийн шадар эрхтэн үрлэх үеэр дэлгэрэнгүй...