наадам наргиан
биенээ цаашлуулж тохуурхан тоглох үгэн зугаа