наадам тохуу
бусдыг элэглэн шоолж, доог тохуу хийх нь