арван засгийн наадам
Цэцэн хан, Түшээт хан, Богдын шавь нийлж ХХ зууны эхнээс 1924 он хүртэл хийж байсан баяр