эрийн гурван наадам
монгол үндэсний их баяр, үүнд морь уралдах, бөх барилдах, нум сум болон шагайн харваа орно