эмзэг хүнд зовлон мундахгүй, эрэлхэг хүнд бэрхшээл байдаггүй
/ зүйр цэцэн үг /
аливаа бүхэн сэтгэлээс үүдэх гэсэн санаа