цэцэн хүнд үг мундахгүй
/ зүйр цэцэн үг /
ухаантай хүнд хариулт бэлэн байдаг гэсэн санаа