монгол гэрт модон багана түшиг болдог, мунхаг үрд эцэг эх түшиг болдог
/ зүйр цэцэн үг /

монгол гэрт багана, мангар хүнд эцэг эх түшиг болдог гэсэн санаа