монгол азар
/ ургамал /

эмэгтэйчүүдийн өвчнийг эмчлэхэд хэрэглэдэг эмийн ургамал улаан түлээ