монгол бүрээ
/ хөгжим /

дунд нь мод, захад нь гууль тавьж хийсэн, зэс амсар бугалгатай урт бүрээ