ААШИРХАГ

1. Нэлээд муу зантай: ааширхаг хүн (ааш муутай хүн);


2. Ааширхуу.