ААШИРХАХ

Элдэв зан ааш гаргах, муу аашаараа түрээ барих - Би ч гэсэн дэмий ааширхаж уур унтуугий нь хөдөлгөсөн байхаа дэлгэрэнгүй.... Д.Намсрай. Цэцэгсийн нүүдэл.