ААШЛАМХАЙ

Аашилж уурлах нь амархан - Ахайтан зан муутай, аашламхай хүн дээ. дэлгэрэнгүй...