ААШИРХУУ

Ааш ихтэй: ааширхуу хүн (ааш муутай хүн).