МАНЦУУ

Цай зэргийг бяцлан нүдэх нүдүүр: модон манцуу (модоор хийсэн нүдүүр), мангаст манцуугийн дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (муу үйлд дэм болох гэсэн санаа), муу хүн гэртээ эр, модон манцуу ууртаа эр [зүйр цэцэн үг] (арчаагүй эр хүн гэрийнхнийгээ дээрэлхдэг гэсэн санаа), малгүй айлд хот хоосон, манцуугүй айлд уур хоосон [зүйр цэцэн үг] (аливаа үйлийг бүтээхэд шаардлагатай зүйлийг нь бүрдүүлэх гэсэн санаа).

модон манцуу модоор хийсэн нүдүүр
мангаст манцуугийн нэмэр муу үйлд дэм болох гэсэн санаа
муу хүн гэртээ эр, модон манцуу ууртаа эр арчаагүй эр хүн гэрийнхнийгээ дээрэлхдэг гэсэн санаа
малгүй айлд хот хоосон, манцуугүй айлд уур хоосон аливаа үйлийг бүтээхэд шаардлагатай зүйлийг нь бүрдүүлэх гэсэн санаа