МАНЦУУРГА

Нэг гараар барих охор шийдэм: төмөр манцуурга (төмрөөр хийсэн богино шийдэм) - Эзний дэлгэрэнгүй... В.Инжаннаши. Хөх судар., манцуургаар ятуу цохиж, шанагаар загас хутгах [зүйр цэцэн үг] (бүтэшгүй зүйл хийх гэсэн санаа).

төмөр манцуурга төмрөөр хийсэн богино шийдэм
манцуургаар ятуу цохиж, шанагаар загас хутгах бүтэшгүй зүйл хийх гэсэн санаа