МАНЧИН I
/ ургамал /

Эмийн найрлагад ордог, нэг зүйлийн хорт ургамал - Манчин нь хоорондоо мөрөөрөө наалдсан дун бүрээ дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.

Ижил үг:

МАНЧИН II